Kindbelang | Ouderschapsreorganisatie bij scheiding

Welkom bij Kindbelang. Kindbelang is een samenwerkingsverband van een kinder- en jeugdtherapeut, een mediator, psychologen en een systeemtherapeut. We werken samen om vanuit onze individuele expertise op systemische en verbindende wijze gezinnen te begeleiden bij complexe scheidingen. Het uitgangspunt van deze samenwerking is het kindbelang: kinderen meer kwaliteit van leven geven, ondanks de (complexe) scheiding van hun ouders.

Conflict: op weg naar verandering

Een kleine groep ouders en hun kinderen komt voor, tijdens of na de scheiding terecht in een hoog conflictsituatie. Termen als ruzie- of vechtscheidingen zijn wat dat betreft gemeengoed geworden. De strijd tussen de ouders stopt niet meer en alle familieleden maar vooral de kinderen ondervinden schade van het conflict.

Verbinding en reorganisatie

Kindbelang werkt vanuit de visie dat verbinding de sleutel tot succes is: opnieuw verbinding tussen de ouders tot stand brengen omwille van de kinderen, maar ook verbinding met ons als hulpverleners. Dit vraagt dan ook weer om verbinding van alle betrokken hulpverleners onderling. Alleen zo kan er gewerkt worden aan  ouderschapsreorganisatie. Reorganisatie, omdat zoals het was is het niet meer en zoals het is werkt het nog niet goed genoeg. Een reorganisatie betekend voor ouders  veranderen van samen naar alleen, loskomen van het partnerschap en het herdefiniëren van het gezamenlijke ouderschap. Voor de kinderen blijft (of herstelt) de verbinding met beide ouders.  Wij van Kindbelang willen ouders ondersteunen om uit de (juridische) ex-partnerstrijd te stappen zodat ruimte ontstaat om aan dit reorganisatieproces te kunnen beginnen. 

De kinderen worden begeleid om in deze fase hun plek opnieuw te vinden, pijnlijke gebeurtenissen te verwerken, zich uit te spreken en gehoord te worden  en uit de beknelling van de scheiding te komen.

Multidisciplinair

Bij Kindbelang werken verschillende experts gedurende het hele traject samen in één gezin:

De mediator/ouderschapsbemiddelaar ondersteunt de ouders bij het reorganiseren van het ouderschap, voorbij de ex-partner problematiek. Oude vormen van communicatie die niet helpend zijn, worden losgelaten. Nieuwe vormen van communicatie die dienend zijn aan het ouderschap worden aangeleerd. Zodat ouders in staat zijn om de gemeenschappelijke zorg voor hun kinderen samen te dragen. Het opstellen of actualiseren van een ouderschapsplan kan onderdeel zijn van het traject.

De psychologen ondersteunen met het ordenen en beheersbaar maken van sterke emoties en met het in gang zetten van rouw- en verliesverwerking. Waar nodig wordt gestart met het verwerken van trauma. Zo zorgen we ervoor dat triggers verdwijnen, de stress verminderd en communicatie weer mogelijk wordt.

De kindertherapeut werkt allereerst aan het opbouwen van een vertrouwensband zodat het kind zich veilig voelt om zijn/haar gedachten te delen en gevoelens te uiten. Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Tijdens de individuele begeleiding wordt het zelfvertrouwen van kinderen versterkt, krijgen ze meer inzicht in de scheiding, leren ze hun gevoelens te herkennen, erkennen en uiten.

De systeemtherapeut: problemen tussen gezinsleden staan vaak niet op zichzelf maar bestaan in de context van het systeem: de directe omgeving heeft een belangrijke invloed. De systeemtherapeut voert daarom, afhankelijk van wanneer het past in het traject, een aantal gesprekken met het hele gezinssysteem. Betrokken worden bijvoorbeeld de nieuwe partners, stiefbroers of stiefzussen, grootouders, (ex)-schoonouders. Op deze manier wordt het hele netwerk bij de ouderschapsreorganisatie betrokken, hetgeen vaak een enorm ondersteunend en borgend effect heeft.

Kindbelang is een samenwerkingsverband van Praktijk de Deining (Inka Tetzlaff) psycholoog, relatie- en systeemtherapeut www.praktijkdedeining.nlBuro Pontifex (Frank Roelen) mediation https://buro-pontifex.nlKoning te Rijk (Claudia Meesters) psychosociale therapie voor kinderen, jongeren en hun ouders https://koning-te-rijk.nl en YourTime Therapy (Maartje Hartman) psycholoog, traumaexpert (EMDR) https://yourtimetherapy.nl

AANMELDEN

Het aanmelden van een gezin gebeurt via doorverwijzing vanuit jeugdzorg. Hiervoor kun je mailen naar info@kindbelang.nu. Als je een verwijzer bent, vermeld dan in je bericht duidelijk je naam en de organisatie voor wie je werkt. Schets in een paar zinnen de context van het gezin en wanneer je zoal bereikbaar bent. Eén van ons neemt dan telefonisch contact met je op.