Samen in therapie

Heb je het gevoel dat jij en je geliefde op een dood spoor zitten? Of kom je steeds in het zelfde patroon van ruzie en conflict terecht?
Lopen jij en je geliefde tegen een (of meer) van onderstaande thema’s aan?

  • (het ontbreken van) liefde en vertrouwen
  • ontrouw, jaloezie
  • machtsstrijd, steeds hetzelfde patroon tegen komen
  • problemen met seks
  • onenigheid over de opvoeding van de kinderen
  • omgaan met (gezamenlijk) verlies/rouw

De aanleiding om een therapeut op te zoeken is vaak een crisis met erbij komende conflicten.

Dikwijls gaan hieronder basale, menselijke behoeften schuil. “Wordt er van mij gehouden?” “Zie je mij echt zoals ik ben?”, of “Ben jij er voor mij als ik je nodig heb?”, “Mag ik mijzelf zijn, ook wanneer ik het moeilijk heb?” zijn essentiële vragen die in de relatietherapie aan de oppervlakte komen en beantwoord zullen worden.

Tevens ben ik gespecialiseerd in relatieproblemen die eigen zijn aan samengestelde gezinnen.

Werkwijze

We werken met de specifieke thema’s van jullie, beginnend met (het herstellen van) veiligheid/deëscalatie en het vergroten van het begrip voor elkaar. Jullie krijgen zicht op destructieve patronen waar je samen in vast loopt, zodat je er naar verloop van tijd uit leert te stappen. Het uiten van emoties, het leren hoe je conflicten op een constructieve manier oplost en hoe je veilig communiceert, leidt vervolgens tot een groter gevoel van verbondenheid.

De aanpak van de therapie is in grote mate afgestemd op jullie unieke eigenheid als stel.